Įgaliotojo importuotojo importuotoms transporto priemonėms koncernas KiaHQ („Kia Corporation“) „KIA“ transporto priemonėms suteikia garantiją, kurios laikotarpis yra 84 mėnesiai (7 metai) arba 150 000 kilometrų ridos iš kurių pirmieji 36 mėnesiai (3 metai) yra be ridos apribojimo.
Garantija kėbulo dažams yra 60 mėnesių arba 150 000 kilometrų ridos.
Garantija kėbulo korozijai nuo kiauryminio prarūdijimo yra 144 mėnesiai (12 metų) nepriklausomai nuo ridos.
Garantija įsigytoms originalioms „Kia“ atsarginėms dalims yra 24 mėnesiai (2 metai) nepriklausomai nuo ridos.
Garantija įsigytoms originalioms „Kia“ Priedai pagal yra 36 mėnesiai (3 metai) nepriklausomai nuo ridos.

Garantijos galiojimo sąlygos:

    1. visa eilinė techninė priežiūra atlikta laiku ir korektiškai įregistruota techninės priežiūros knygelėje; Nors eilinę techninę priežiūrą gali atlikti bet kuris kvalifikuotas servisas, KIA rekomenduoja priežiūros darbus atlikti KIA įgaliotose atstovybėse, kurios  turi reikalingus specialius įrankius bei diagnostines sistemas ir apmokytus mechanikus.
    2. apie pastebėtą gedimą arba defektą buvo nedelsiant pranešta „KIA“ įgaliotajam atstovui;
    3. atliekant automobilio eilinę techninę priežiūrą buvo naudojamos „KIA“ originalios atsarginės dalys ar tokios pat kokybės atsarginės dalys;
    4. automobilyje įmontuota papildoma įranga yra aprobuota koncerno KiaHQ („Kia Corporation“) ir/arba įmonės „KIA Auto AS“;
    5. automobilyje montuojant papildomą elektros įrangą, nebuvo keista elektros schema arba tai yra atlikta, tiksliai laikantis „KIA“ remonto ir darbo instrukcijos;
    6. garantinio remonto darbams užsakyti transporto priemonės savininkas kiekvieną kartą turi pateikti transporto priemonės techninės priežiūros knygelę, kurioje yra registruoti visi eilinės techninės priežiūros darbai.

 „KIA“ ribota garantija:

1. Specialiosios paskirties transporto priemonėms (apsaugos firmų operatyvinės transporto priemonės, siuntų pristatymo ir transporto paslaugas teikiančios transporto priemonės, mokomosios arba nuomojamos transporto priemonės ir kt.) galioja 84 mėnesių garantija su ridos apribojimu iki 150 000 km;
2. užvedimo originaliam akumuliatoriui galioja 24 mėnesių garantija nepriklausomai nuo ridos;
3. į įprastą priežiūrą įeinančioms dalims (varomieji diržai, stabdžių trinkelės, stabdžių diskai, stiklo valytuvai, uždegimo žvakės, filtrai, lemputės ir t. t.) galioja gamyklos suteikiama 24 mėnesių garantija su ridos apribojimu iki 20 000 km tuo atveju, jei tai yra gamyklos montavimo klaida arba defektas. Natūraliam susidėvėjimui gamyklos garantija negalioja;
1-as pavyzdys: Jei stabdžių trinkelių frikciniai paviršiai pažeisti dėl medžiagos defekto, stabdžių trinkelės keičiamos garantine tvarka. Jei stabdžių trinkelės yra natūraliai susidėvėjusios, jos garantine tvarka nekeičiamos.
4. Kondicionieriaus aušinimo agentui galioja 24 mėnesių garantija nepriklausomai nuo ridos;
DĖMESIO! Jei keičiant transporto priemonės kondicionieriaus kurią nors dalį (kompresorius, radiatorius) reikia užpildyti kondicionierių, šis darbas atliekamas garantine tvarka;
5. padangoms galioja jų gamintojo suteikiama garantija, už kurią yra atsakingas vietinis platintojas („Kumho“, „Hankook“, „Bridgestone“ ir t. t.);
6. AUDIO sistemai galioja 36 mėnesių arba 100 000 kilometrų ridos garantija;
7. papildomai įrangai ir įtaisams, kurie nėra pagaminti arba aprobuoti koncerno „Kia Corporation“ ir/arba įmonės „KIA Auto AS“, galioja jų gamintojo suteikiama garantija;
8. garantija atsarginėms dalims (24 mėnesiai, nepriklausomai nuo ridos) galioja visoms kliento pirktoms „KIA“ originalioms atsarginėms dalims.
2-as pavyzdys: Jei garantinio laikotarpio metu pakeičiama defektą turinti automobilio detalė ir tą pačią detalę reikia vėl keisti pasibaigus automobilio garantiniam laikotarpiui, šiai detalei galioja garantija iki automobilio garantinio laikotarpio pabaigos (tuo atveju, jei detalė pakeista gamintojo sąskaita).
3-as pavyzdys: Jei klientas „KIA“ įgaliotoje atstovybėje nusiperka originalią atsarginę detalę ir 24 mėnesių laikotarpyje išaiškėja gamyklinis defektas, ši detalė keičiama garantine tvarka.

Garantija netaikoma:

1. eilinei techninei priežiūrai;
2. reguliavimams, tepimams, alyvos ir skysčių papildymui.
4-as pavyzdys: Ratų geometrijos kampų reguliavimas, rankinio stabdžio reguliavimas, stabdžių valymas ir tepimas. Jei keičiant kurią nors detalę (vairo antgaliai ir t. t.) reikia reguliuoti ratų geometrijos kampus, tuomet reguliavimas atliekamas garantine tvarka.
3. visoms perkrovoms, taip pat dėl netinkamos priežiūros, aplaidaus naudojimo arba avarijos atsiradusiems defektams;
4. visiems sutrikimams ir pažeidimams, atsiradusiems dėl to, kad nebuvo naudotos „KIA“ originalios atsarginės dalys arba buvo naudoti automobilio eksploatacijai netinkantys degalai arba tepalai;
5. lengviems gedimams ir sutrikimams, pasireiškiantiems važiuojant sunkiomis sąlygomis;
6. silpniems pašaliniams garsasms, triukšmams, vibracijai, kurie nepablogina automobilio charakteristikų ir veikimo;
7. nežymiam alyvos pratekėjimui pro tarpines, jeigu tai nesąlygoja ženklaus arba kritinio alyvos lygio sumažėjimo;
8. plyšiams tarp kėbulo panelių, jei plyšių dydis lieka gamintojo nustatytose normos ribose;
9. dažų dangos, chromuotų dalių ir dekoratyvinių detalių išoriniams pažeidimams;
10. dėl akmenų, skaldos, kelių druskos ir pan. atsiradusiems pažeidimams ir korozijai; dažų senėjimui ir pakitimui arba nublukimui, kurį sąlygojo vabzdžiai, medžių syvai, derva, gamyklų teršalai, nekompetentingas remontas arba neteisinga eksploatacija;
5-as pavyzdys: Jei transporto priemonei atliktas remontas po autoįvykio (kokios nors dalies keitimas ir dažymas), tuomet, esant dažų defektui, negalima tos pačios dalies iš naujo dažyti garantine tvarka.
11. transporto priemonės techninio gedimo sąlygotiems laiko nuostoliams, negautam pelnui ir kitoms išlaidoms (benzinas, telefono pokalbiai, nakvynė ir pan.);
12. natūraliam susidėvėjimui, kurį sąlygojo automobilio eksploatacija.
 
Savininko atsakomybė

1. Eilinė techninė priežiūra
Tam, kad automobilis veiktų be sutrikimų, būtina laiku atlikti eilinę techninę priežiūrą pagal „KIA“ gamintojo nurodymus. Tiksliai laikykitės nustatytų terminų, priešingu atveju automobilio garantija praras galiojimą.
2. Nuolatinė priežiūra
Nuolat stebėkite automobilio techninę būklę. Tikrinkite žibintų tvarkingumą, skysčių kiekį, padangų slėgį ir kėbulo dažų būklę. Jei kyla klausimų (pvz., neįprastas garsas, įtaisų veiklos arba išvaizdos pakitimai ir t. t.) nedelsdami kreipkitės į „KIA“ įgaliotąją atstovybę.
3. Būtinumas išsaugoti originalią transporto priemonės konstrukciją
„KIA“ transporto priemonė yra pagaminta iš geriausių medžiagų, naudojant pažangiausią technologiją. Dėl to garantija praranda galiojimą, jei be išankstinio suderinimo su „KIA“ įgaliotuoju atstovu buvo pakeista transporto priemonės konstrukcija arba elektros schema.


Garantija korozijai dėl kiauryminio prarūdijimo

Koncernas „KIA Motors Corporation“ garantuoja, kad Jūsų naujosios „KIA“ transporto priemonės kėbulo metaliniuose paneliuose nėra medžiagų ar gamybos defektų, kurie dėl korozijos gali tapti kėbulo kiauryminio prarūdijimo priežastimi. Normalaus naudojimo sąlygomis esant kiauryminiam prarūdijimui dėl medžiagų ar gamybos defektų, „KIA“ įgaliotasis servisas garantiniu laikotarpiu suremontuos arba pakeis reikiamas dalis.
Korozija (Perforation through corrosion) laikomas po dažų sluoksniu atsiradęs rūdijimas (iš vidaus į išorę), dėl kurio pažeidžiamas kuris nors transporto priemonės kėbulo panelis.
Garantija korozijai dėl kiauryminio prarūdijimo galioja su sąlyga, kad kasmet „KIA“ įgaliotojoje atstovybėje atliekama korozijos kontrolė (Anti Perforation Check), kuri yra pažymima garantijos knygelėje. Negalima sutapatinti korozijos kontrolės su eiline technine priežiūra.
DĖMESIO! Nėra sąvokos „garantija kėbului“. Yra garantija korozijai dėl kiauryminio prarūdijimo (Anti Perforation Warranty) ir garantija kėbulo išorinio paviršiaus dažams (Paint Warranty). Dažų sluoksniui galiojanti 60 mėnesių arba 150 000 kilometrų ridos garantija taikoma tik gamyklos dažų defektams. Garantija korozijai dėl kiauryminio prarūdijimo galioja 144 mėnesius.
Sąvoka „kėbulo paneliai“ jokiu būdu nereiškia transporto priemonės išmetimo sistemos, važiuoklės ir stabdžių sistemos elementų. Garantija negalioja transporto priemonės paviršiaus korozijai, atsiradusiai dėl smėlio, druskos, krušos arba akmenų sąlygotų pažeidimų.